Nøgletal for forbrug

Varmeværket

 

Regnskab pr.31.05.18

 

Budget 2018

Antal forbrugere

  2788

  

2791

Tilsluttet areal (m2)

 625.682

 

623.000

Total energi køb (MWh)

76.260

 

45.000

Varmeværkets int. forb(MWh)

199

 

250

Afregnet varmemængde (MWh)

66.054

 

34.500

Skygge- graddage

2.733

 

 1.518

Forbrug af spædevand (m3)

5.225

 

3.000

Nyttevirkning i ledningsnet

86,62 %

 

86,6 % 

 

Forbrugeren

2017 18