Nøgletal for forbrug

 

Varmeværket

 

Regnskab pr.31.12.20

 

 

Budget 2020

Antal forbrugere

  2793

  

2790

Tilsluttet areal (m2)

 629.963

 

629.000

Total energi køb (MWh)

75.789

 

76.350

Varmeværkets int. forb(MWh)

132

 

250

Afregnet varmemængde (MWh)

59.488

 

68.700

Skygge- graddage

2.440

 

 3.036

Forbrug af spædevand (m3)

9609

 

5.000

Nyttevirkning i ledningsnet

93,19 %

 

90,0 %