Nøgletal for forbrug

 

Varmeværket

 

Regnskab pr.31.12.18

7 måneder

 

Budget 2019

Antal forbrugere

  2790

  

2790

Tilsluttet areal (m2)

 622.935

 

623.000

Total energi køb (MWh)

34.242

 

77.105

Varmeværkets int. forb(MWh)

79

 

500

Afregnet varmemængde (MWh)

27.062

 

69.000

Skygge- graddage

967

 

 3.036

Forbrug af spædevand (m3)

3.513

 

5.000

Nyttevirkning i ledningsnet

93,54 %

 

89,5 % 

 

Forbrugeren

Forbrug efter anvendelse i perioden januar til december 2019