Nøgletal for forbrug

 

Varmeværket

 

Regnskab pr.31.12.19

 

 

Budget 2020

Antal forbrugere

  2797

  

2790

Tilsluttet areal (m2)

 630.354

 

629.000

Total energi køb (MWh)

79.020

 

76.350

Varmeværkets int. forb(MWh)

171

 

250

Afregnet varmemængde (MWh)

60.883

 

68.700

Skygge- graddage

2.552

 

 3.036

Forbrug af spædevand (m3)

6.701

 

5.000

Nyttevirkning i ledningsnet

95,77 %

 

90,0 % 

 

Forbrugeren

Forbrug efter anvendelse i perioden januar til december 2019