Bestyrelsen

Peter Nørkjær | Formand

Mob:  51928911

mail: p.norkjaer@gmail.com

Ole S. Andersen Næstformand

Mob: 29446282

mail: ole@andersen-tonder.dk

Niels C. Høyer | Bestyrelsesmedlem

Mob: 40174416

mail: nch@tonderrevision.dk

Inger Lis Andresen Bestyrelsesmedlem

Mob: 40140993

mail: ipa@pc.dk

Gert Christiansen | Bestyrelsesmedlem

Mob: 20698421

mail: gec@ejnar-Christiansen.dk 

Der udbetales honorar til bestyrelsen

Formand kr. 67.200 årligt

Næstformand kr. 45.600 årligt

Bestyrelsesmedlemmer kr. 24.000 årligt