Flis-fyret varmecentral

Kommunalbestyrelsen har den 27. juni 2019 godkendt Tønder Fjernvarmes projektforslag om opførelse af et nyt 3,75 MW flisfyret varmeproduktionsanlæg.

Varmeproduktionsanlægget er med til at sikre forbrugernes varmepriser og erstatter en ældre gaskedel, projektet vil spare miljøet for 4.100 t. CO2 årligt.

Varmeproduktionen kan således fordeles med 30% varmepumper, 30% fliskedel og de resterende på gaskedler. 

Forventet produktionsstart ultimo 2021