Fakta for Tønder Fjernvarmeselskab

 

Hovedledninger 48,8 km  

Stikledninger 50,1 km    

Central Østergade 10,0 MJ/s, kedel, brændsel Naturgas/olie

Central Grønnevej 15,0 MJ/s, kedler, brændsel Naturgas 

Central Energivej 12,0 MJ/s, kedel, brændsel Naturgas

Central Hydrovej  4,5 MJ/s, varmepumper, brændsel Naturgas samt mulighed for el-drift

Central Martin Hammerichsvej Vekslerstation