Geotermi 2011

 

Tilladelse fra Energistyrelsen til efterforskning og indvinding af geotermisk energi med henblik på fjernvarmeforsyning modtaget i december 2011.

Presseomtale Jyske Vestkysten onsdag den 11. maj 2011

Tønder Fjernvarmeselskab har fået udarbejdet en ny kortfattet projektbeskrivelse for overfladeanlægget til udnyttelse af den Geotermiske varme.

Læs beskrivelsen her: Kortfattet projektbeskrivelse GEOTERMISK VARME.

Tønder Fjernvarmeselskabs ekstraordinære generalforsamling afholdt den 10. maj 2011, besluttede enstemmigt, at bestyrelsen måtte sætte projektarbejdet igang, og at der indhentes tilbud på borearbejde m.v., samt at godkendelsesprocedurerne i Energistyrelsen og hos Tønder Kommune fremmes

Geotermifolder af den 10. maj 2011, med revideret tidsplan.

Presseomtale Nordschleswiger april 2011