Geotermi 2012

 

Tønder Fjernvarme fik kommunal garanti til finansiering af forundersøgelser i forbindelse med udnyttelse af geotermisk energi. Referat fra kommunalbestyrelsens møde den 25. oktober 2012 kan hentes her.

På baggrund af Tønder Kommunes udmelding om myndighedsbehandling er der udarbejdet ny hovedtidsplan oktober 2012. Ny hovedtidsplan kan hentes her. 

Tønder Kommune arbejder med Planprocessen (scoping) og i den forbindelse er der den 3. oktober - 2012 udsendt høringsbreve til energinet.dk, Energistyrelsen og Miljøcenter Odense.

VVM-processen (screening) er igangsat og der er udsendt høringsbrev den 3. oktober - 2012 til Energinet.dk.

Energistyrelsen har udarbejdet nye retninglinjer for indvindingsplan i Maj 2012. Tønder Fjernvarmeselskab har iværksat dette arbejde den 2. oktober 2012.

Retningslinjer for indvindingsplan kan læses her: Retningslinjer indvindingsplan maj 2012

Tønder Fjernvarmeselskab var indbudt til rundbordsdrøftelse om geotermi hos Energistyrelsen med Klima- energi og bygningsminister Martin Lidegaard tirsdag den 11. september 2012 se ministerens brev og notat af rundbordskonferencen om geotermi her.

Referat omhandlende Tønder Fjernvarmeselskabs Geotermiprojekt ved Tønder Kommune Teknik- og Miljøudvalget 4. september 2012

Gældende Geotermitilladelser i Danmark juli 2012

Presseomtale Jyske Vestkysten onsdag den 13. juni 2012

Pressseomtale Jyske Vestkysten onsdag den 29. februar 2012

Presseomtale ugeavisen Tønder tirsdag den 28. februar 2012

Byrådet i Tønder kommune har den 23. februar 2012, behandlet Tønder Fjernvarmeselskabs ansøgning om kommunegaranti til det Geotermiske projekt, se referat her.

Presseomtale Jyske Vestkysten fredag den 20. januar 2012  

Tønder Fjernvarmeselskab samarbejder med Viborg Fjernvarme, Skive Fjernvarme og Aabenraa - Rødekro Fjernvarme om EU-udbud borerig mv.

Se artikel bragt i Dansk Fjernvarmes magasin, Fjernvarmen januar 2012.

Boreriggen der vandt udbud kan nu ses i Viborg, hvor man nu her i januar 2012 er i fuld gang med at indrette borepladsen i Kvols, der skal bores 8 huller ( 4 produktion og 4 til returvand) 

Viborg Fjernvarme og Tønder Fjernvarme har valgt fælles boreledelse ved Roos Engineering, følg link til hjemmeside her: http://geotermi.rossengineering.dk/