Geotermi 2013

 

Tønder Kommunes byråd behandler Tønder Fjernvarmeselskabs ansøgning om kommunegaranti den 19. december 2013, referat af dagsordenens pkt. 8 kan læses her . 

Arbejdet på Søndre Industrivej er sat igang ved udgangen af oktober måned 2013, hvor vi anlægger 4 stk. borekældre, bassin til opsamling af det geotermiske vand under testforløbet, en jordvold der skal skærme for støj under boreprocessen samt etablere belægninger m.m. der skal sikre færdsel på borepladsen. Se billedeserie fra oktober 2013 og frem til februar 2014 her.  

Tønder Fjernvarmeselskab præsenterer og afleverer indvindingsplan hos Energistyrelsen den 31. oktober 2013.

Præsentationsmateriale fremlagt til generalforsamling den 3. september 2013, slides kan hentes her

Tønder Kommunes byråd godkender den 29. august 2013, lokalplan samt Kommuneplantillæg for Tønder Geotermi, referat af dagsordenens pkt. 15 kan læses her.

Tønder Kommunes byråd godkender den 27. juni 2013, det af Tønder Fjernvarmeselskab fremsendte Geotermiprojekt. Referat kan læses her.

Tønder Fjernvarmeselskab har gjort status for Geotermiprojektet januar 2013. Notat kan læses her