Geotermi 2014

 

Tønder Fjernvarmeselskab har i samarbejde med forsikringsmægler firmaet Willis arbejdet på en forsikringsløsning med et andet selskab, selskabet havde dog ikke Geotermi som kompetance, men arbejdede meget med vedvarende energi. Tønder Fjernvarmeselskab har hen over året suppleret med yderligere oplysninger og rapporter, desværre meldte selskabet den 29. december 2014 fra og skriver at det ikke er på grund af manglende dokumentation, men at det var en intern politisk beslutning.

Regeringen og støttepartierne har netop vedtaget en delaftale om finansloven der skal støtte grøn omstilling og en styrket klimaindsats for 2015-2017, heri er der målrettet afsat midler til fremme af Geotermi på ca. 20 mill. kr. årligt, vi ved endnu ikke hvorledes man vil udmønte den afsatte pulje.

Geotermi projektet er desværre forsinket, Tønder Fjernvarmeselskab arbejder stadig på en forsikringsløsning til Exploration Risk Insurrance, det har endnu ikke været muligt at tegne en sådan forsikring, men er i positiv dialog med et forsikringsselskab. 

Skive folkeblad har torsdag den 10. oktober bragt artikel om, at de Radikale vil skaffe garantiordning for Geotermi, presseklip kan læses her.

Omtale af forsinkelser i vores Geotermiprojekt bragt i Nordschleswiger torsdag den 11. september 2014 kan læses her.

Manglende garantiordning for geotermi og afgifter skal ikke stå i vejen for grøn omstilling

Det nytter ikke at have selvskabte barrierer mod den grønne omstilling. Såvel afgifter som manglen på en national garantiordning for geotermi skal fjernes, slog de Venstre og Radikale fast på Energipolitisk konference. Energiminister Rasmus Helveg Petersen understregede, at målsætningen om 100 pct. grøn el og opvarmning i 2035 står fast. Læs artikel her.

Tønder Fjernvarmeselskab står med to udfordringer spildevand fra boring og forsikring, som nævnt i artikel bragt i Jyske Vestkysten søndag den 31. august 2014, ud fra ovennævnte artikel, kunne man fejlagtig få den opfattelse, at der er tale om spildevand fra Geotermiprojektet. Det er ikke tilfældet - vi planlægger blot at sende det varme vand fra ¨prøveboringen¨retur til undergrunden i den gamle Tønder-5 boring ved Gallehus, og vi vil under forløbet analysere det Geotermiske vands kvalitet og måle, hvor meget vi kan udvinde af energi fra det reservoir vi vil benytte til den fremtidige varmeforsyning. Artikel kan læses her.

I april havde vi besøg af det franske energiselskab Total, der ønskede at besigtige Geotermipladsen på Søndre Industrivej i Tønder, læs artikel bragt i Jyske Vestkysten her.

Se flotte luftsfotos taget over byggeplads på Søndre Industrivej, pilot Hans Peter Nissen og billederne er taget af  Palle Elgaard februar 2014. Se billeder her.  

Tønder Fjernvarmeselskab er blevet intervievet af Dansk Fjernvarmes journalist Flemming Linnebjerg Rasmussen til magasinet fjernvarmen marts måned 2014, der omhandler projektforløbet. Læs hele  artikel her.

Tønder Fjernvarmeselskab er ifærd med at tegne og indhente tilbud på forsikringer til sikring af vores Geotermiske varmeprojekt her kan nævnes: Entrepriseforsikring for boreprojekt og efterfølgende anlægsarbejder, Ansvarsforsikring jfr. Energistyrelsens krav og Eksploration Risk Insurance der skal forsikre rammerne for at vi kan opnå den energimængde vi forudsætter i varmeprojektet. Se artikel bragt i Jyske Vestkysten onsdag den 12. februar 2014 her.