Geotermi 2016

 

Presse 10. marts 2016

En ny rapport fra Energistyrelsen, der er udarbejdet af Ea Energianalyse, COWI og Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, vurderer mulighederne for at indpasse geotermi i 28 udvalgte fjernvarmeområder i Danmark. Analysen viser, at geotermi kun vil være samfundsøkonomisk fordelagtigt i nogle få af områderne.
På baggrund af rapporten mener vicedirektør i Dansk Fjernvarme Kim Behnke, at udviklingen af geotermi derfor kræver politisk handling.
Det er langt fra nok, at Folketinget har vedtaget en ordning for afdækning af risiko ved geotermiaktiviteter, siger Kim Behnke.
Han mener, der er brug for forudsigelige og langsigtede rammer for udvikling af geotermien. Ikke mindst fordi, fjernvarmesektoren er under pres for effektivisering og derfor har svært ved at finde midler til den meget
langsigtede og risikofyldte udvikling af geotermien.
Dansk Fjernvarme vil hilse det velkomment, hvis der udover en politisk aftale om udvikling af geotermi også blev etableret et nationalt selskab, som kan fokusere udviklingen, bringe priserne ned og lave en god risikoafdækning, siger vicedirektøren.
Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab prøvede i nogle år at løfte opgaven, men selskabet er nu blevet lukket, blandt andet fordi den politiske ramme manglede.
Levering af varme fra jordens undergrund er en oplagt mulighed for at sikre vedvarende varmeforsyning på den lange bane. Men samfundsøkonomisk kan geotermi kun betale sig få steder, viser ny analyse fra Energistyrelsen.
 

Ved udgangen af 2015 er det stadig ikke lykkedes os, at tegne en Exploraton risk forsikring, vores forsikringsmægler fra Willies har gjort et stort arbejde med at kontakte danske- og udenlandske forsikringsselskaber uden at det gav resultat, derfor ser Tønder Fjernvarmeselskab ikke anden mulighed end at aflevere den tidsbegrænsede licens tilbage til Energistyrelsen, se billede herunder. Det materiale vi gennem de seneste år har samlet af rapporter og analyser vil altid kunne benyttes, såfremt der skulle opstå en politisk vilje og stabilitet for fjernvarmeselskaberne til at benytte den geotermiske energi til opvarmningsformål.

Sideløbende med vore bestræbelser på at tegne en forsikring, har vi deltaget i et møde med en investor, der gerne ville stå som entreprenør for alle de danske boringer, en mulighed der kunne gøre de enkelte boringer billigere, men overfladeanlægget og en sikkerhed for at vi kan opnå den forventede ydelses garanti af vore boringer skulle vi stadig tegne en forsikring til.

Tønder Fjernvarmeselskab har fremsendt en afrapportering til Energistyrelsen der belyser baggrunden for at vi afleverer vores licens, Energistyrelsen har bekræftet vores anmodning, nu afventer vi således om der skulle være yderlige bemærkninger i henhold til arbejdsprogrammet i tilladelsen.

Presseklip: Nyt fra Dansk Fjernvarme den 14. januar 2016.   

Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab lukket den 14. januar 2016.

15 minutter. Så hurtigt gik det på den ekstraordinære generalforsamling i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, hvor man skulle beslutte om selskabet skulle lukkes eller ej. Beslutningen blev enstemmigt vedtaget.

Det var bestyrelsen for selskabet, der havde indstillet til, at det blev lukket. Inden afstemningen redegjorde formand Uffe Bro for baggrunden for indstillingen.

Der er ikke nok opgaver for selskabets medarbejdere. Blandt andet på grund af en usikker politisk opbakning. Det er ærgerligt, fordi geotermi ellers ville kunne hjælpe fjernvarmen med at blive CO2neutral, lød det blandt andet fra Uffe Bro.

Politisk har det da også været frem og tilbage. Først blev garantiordningen til geotermiprojekter sparet væk med finansloven for 2016. Kort inden jul blev ordningen så genoplivet, da energireserven på 200 millioner blev fordelt. Dog i en beskåret udgave.

Det er ”too little too late,” som direktør i Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab Søren Berg Lorenzen siger.

På en ekstraordinær generalforsamling blev det i dag endeligt besluttet at lukke Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab. Begrundelsen er blandt andet en usikker politisk opbakning.

Alle medarbejdere i selskabet er sagt op eller har selv sagt op.