Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater

23. marts 2018

Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater

Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret, omlægningsperioden betyder at der bliver et kort regnskabsår inden den 1. januar 2019.

Vi ændrer aconto fra de nuværende 10 rater til 4 rater, det betyder følgende ændring:

Overgang til ny regnskabs periode 2018, bliver 1. juli aconto rate 1 og  årsopgørelse, 1. oktober aconto rate 2.

Fra 2019 opkræves der følgende:

1. februar rate 1 og årsopgørelse, 1. april rate 2, 1. juli rate 3 og 1. oktober rate 4.