Afskrift af bestyrelsesprotokol marts 2019

21. marts 2019

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling marts 2019

 

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Lars Rytter næstformand

Ole S. Andersen bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem

Niels C. Høyer bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

1. suppleant Jørgen L. Kristensen

2. suppleant Inger-Lis Andresen