Afskrift af bestyrelsesprotokol

6. september 2018

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling september 2018

 

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Lars Rytter næstformand

Ole S. Andersen bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem

Niels C. Høyer bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

1. suppleant Jørgen L. Kristensen

2. suppleant Inger-Lis Andresen