Afskrift bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020

2. juli 2020

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020

 

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Lars Rytter næstformand

Ole S. Andersen bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem

Niels C. Høyer bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

1. suppleant Inger-Lis Andresen

2. suppleant Susanne Nørskov Jordt