Ekstraordinær generalforsamling april 2019

4. april 2019


Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30
på Hotel Tønderhus

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen fremlægger projektforslag for et flis varmeværk til godkendelse.
3. Eventuelt

Tønder Fjernvarmeselskab a.m.b.a, Østergade 83, 6270 Tønder. Tlf.: 74722801