Ekstraordinær generalforsamling

26. april 2019

Dagsorden:

1.) Valg af dirigent.

2.) Bestyrelsen fremlægger projektforslag for et flis varmeværk til godkendelse.

3.) Eventuelt

Der var mødt 42 medlemmer op, der tilsammen havde 100 stemmesedler

Dirigent Jens Boutrup blev valgt, og erklærede generalforsamlingen for lovlig indvarslet.

Peter Nørkjær og Johnny Pedersen fremlagde Flis projektet, og efter en god spørgelyst blev der gået til afstemning.

Resultat: ja med 81 stemmer, nej med 13 stemmer og 6 blanke stemmer

Den ekstraordinære generalforsamling sluttede kl. 20.45

Vedlagt bilag:

1. Præsentationsmateriale

2. Brændselspris statistik

3. CO2 kvote pris for Østergade centralen