Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

23. marts 2018

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

På Hotel Tønderhus Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00

Dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen orienterer om grundlaget for ændring af regnskabsår og konsekvenserne heraf.
3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter og afstemning herom.
4. Eventuelt

 

Såfremt forslag om nye vedtægter vedtages, indkaldes samme aften til ny ekstraordinær generalforsamling.

Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00 på Tønder Fjernvarmeselskab Østergade 83.

 

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen orienterer om grundlaget for ændring af regnskabsår og konsekvenserne heraf, samt orientering om afstemningsresultat af samme forslag på generalforsamlingen den 17. april 2018.
3. Gennemgang af forslag til nye vedtægter og afstemning herom.
4. Eventuelt

 

Forslag til nye vedtægter, jfr. dagsordenens pkt. 3.

Der henvises til §7 ved stk. 7.1 og 7.2 samt §9 ved stk. 9.1 og 9.2