Korrigeret prisstatistik

12. november 2018

Korrigeret prisstatistik

 

Forsyningstilsynet korrigerer august 2018-prisstatistik for fjernvarme

Forsyningstilsynet har d.d. revideret prisstatistikken pr. august 2018, da der er opdaget en fejl i tidligere fremsendte materiale.

Fejlen har ingen betydning for de angivne gennemsnitspriser for fjernvarme pr. august 2018 og heller ikke for de samlede årsændringer på brancheniveau. Fejlen vedrører sammenligningsprisen for tidligere år for et antal forsyninger.

Således har prisændringen for standardhuse på 130 kvadratmeter og et årligt varmeforbrug på 18,1 MWh fra august 2015 og/eller august 2017 til august 2018 været beregnet forkert for et antal forsyninger.

I forbindelse med at fejlen blev opdaget, har Forsyningstilsynet konstateret mindre indberetningsfejl hos enkelte forsyninger. Retning af disse fejl har bevirket, at gennemsnitsprisen for et standardhus pr. august 2018 er faldet marginalt fra 12.171 kr. til 12.164 kr.
Forsyningstilsynet beklager fejlen og har d.d. offentliggjort en ny revideret prisstatistik pr. august 2018 på Forsyningstilsynets hjemmeside.

Den reviderede prisstatistik findes her

Kontakt:
Presse: Christian Parbøl, kontorchef i Center for Varme, tlf.: 41 71 43 17, e-mail:

cp@forsyningstilsynet.dk.

Øvrige henvendelser: Mette Lykke Lysdal, fuldmægtig i Center for Varme, tlf.: 41 71 54 09, e-mail:

mlly@forsyningstilsynet.dk eller Peter Fejerskov-Quist, fuldmægtig i Center for Varme, tlf.: 41 71 53 80, e-mail: pfqu@forsyningstilsynet.dk. 

 

 

For Tønder Fjernvarmeselskab er der følgende ændring:

 

Herunder oprindelige udgave: 

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.    694 13188 16919 267 1,61%  5.223 44,7%   01-01-2019 

 

Herunder den rettede udgave: 

Tønder Fjernvarmeselskab A.m.b.a.    694 13188 16919 267 1,61%  2.474 17,1%    01-01-2019