Pris ændring pr. 1. juli 2022

20. april 2022

Prisen på energi har været stigende hen over vinteren 21/22 i hele Europa.

Krigen i Ukraine har bl.a. resulteret i endnu højere energipriser. Prisen på el, gas og biomasse er steget og der er ikke noget der tyder på, at priserne på energi vil falde i den nærmeste fremtid, herunder ikke til næste vinter.

Det er derfor nødvendigt at tilpasse vores priser pr. 1. juli 2022.

prisen pr. 1. juli 2022 bliver:

Abonnement: 625 kr. pr. år (uændret)

Effektbidrag: 26,25 kr. pr. år pr. m2 (uændret)

Forbrugsbidrag: 625 kr. pr MWh (stigning fra 550 kr. pr. MWh)

Til trods for denne prisstigning er opvarmning med fjernvarme stadigvæk en billig opvarmningsform, sammenlignet med en naturgas eller olie opvarmet bolig.

Er der spørgsmål til prisstigningen er du velkommen til at kontakte os.