Takstblad for 2018

31. maj 2018

Takstblad for 2018

Takstblad med anmeldte priser, gældende fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018

Se de nye priser ved at vælge fanebladet Økonomi og herefter priser.

Vi ændrer aconto fra de nuværende 10 rater til 4 rater i, det betyder følgende ændring:

Overgang til ny regnskabs periode 2018, bliver 1. juli aconto rate 1 og  årsopgørelse, 1. oktober aconto rate 2.

Fra 2019 opkræves der følgende:

1. februar rate 1 og årsopgørelse, 1. april rate 2, 1. juli rate 3 og 1. oktober rate 4.

Aflæs din måler en gang om måneden, så har du styr på dit forbrug og kan hurtigt opdage eventuelle store udsving.

Du kan via vores hjemmeside logge på E|Forsyning, eller man kan hente en App i Apples App Store samt til Androids i Androids Google Play ved navn eForsyning.