Foreløbig tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarme-nettet i Tved og den nordlige del af Ulriksallé

April 2021: Efter kommunens godkendelse af projektet, er det nu muligt at lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.

24. august 2021: Vi afholder informationsmøde, for beboere i private boliger i Tved og den nordlige del af Ulriksallé.

Okt/nov 2021: Hvis der er opnået nok tilslutning, vil vi gå videre med projektet.

Forår 2022: Projektet starter, med den Nordlige del af Ulriksallé og derefter videre til Tved.