Foreløbig tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarme-nettet i Tved og den nordlige del af Ulriksallé

April 2021: Efter kommunens godkendelse af projektet, er det nu muligt at lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.

24. august 2021: Vi har afholdt informationsmøde, for beboere i private boliger i Tved og den nordlige del af Ulriksallé.

Forår/sommer 2022: Hvis der er opnået nok tilslutning, vil vi gå videre med projektet.

2023: Vi forventer at der kan leveres fjernvarme til den nordlige del af Ulriksallé og Tved.