Foreløbig tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet i Tved og den nordlige del af Ulriksallé

 

April 2022: Vi har nu opnået nok tilslutning til at projektet bliver sat i gang. 

Maj 2022: Vores rådgiver går i gang med at lave detail beregninger og sætter projektet i udbud.

August-September 2022: Vi forventer at der efter udbud kan indgås aftaler med entreprenør, der skal lave udvidelsen af fjernvarme nettet.

2023-2024: Vi forventer, og håber, at der kan leveres fjernvarme til den nordlige del af Ulriksallé og Tved.