Foreløbig tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet i Tved og den nordlige del af Ulriksallé

 

April 2022: Vi har nu opnået nok tilslutning til at projektet bliver sat i gang. 

Maj 2022: Vores rådgiver går i gang med at lave detail beregninger og sætter projektet i udbud.

Oktober 2022: Vi forventer at projektet kommer i udbud.

November 2022: Vi forventer at underskrive kontrakt med entreprenør, der herefter kan igangsætte projektet

Marts 2023: Vi forventer, at entreprenøren begynder på projektet, med at lægge rør ud til den nordlige del af Ulriksallé og Tved.