Hvad koster det at få fjernvarme?

 

Det koster 10.000 kr. at blive koblet på fjernvarmen (2022 priser og gælder for alle der er tilmeldt inden årets udgang). For den pris sørger vi for, at fjernvarmen kommer helt hen til dit hus - uanset længden på stikledningen.

Det eneste, du skal investere i, er fjernvarmeanlægget, der skal afløse dit fyr. Det koster ca. det samme som at forny dit gasfyr. Kontakt din lokale VVSér hvis du ønsker tilbud.