Tidsplan

 

Tidsplanen for udvidelse af fjernvarmenettet i Tved og den nordlige del af Ulriksallé

Januar 2021: Projektforslag indsendes til kommunen.

Forår 2021: Godkendelse fra kommunen forventes at foreligge.

Forår 2021: Efter kommunens godkendelse bliver det muligt at lave en bindende tilmelding til fjernvarmen.