Her ses det for første gang, siden opførelse af flis anlægget, at der kommer vanddamp ud af skorstenen.

Flis kedlen startes op

Torsdag den 28. januar 2021 skete det!

For første gang siden opførelsen af vores nye flis værk, blev der for første gang fyret op i kedlen.

De næste par måneder, skal værket indreguleres, testes og afprøves af vores leverandør, Linka Energy A/S inden værket kan overleveres til Tønder fjernvarme. Den endelige overlevering af anlægget er planlagt til den 1. april 2021.

Det var formand for Tønder Fjernvarme, Peter Nørkjær der havde fornøjelsen af, at tænde op i kedlen. I Flisværket bliver der udelukkende anvendt bæredygtigt træ fra lokalområdet. Det er HedeDanmark der leverer flisen, og Tønder Fjernvarme har netop valgt HedeDanmark da de har en bæredygtig profil, der bl.a. betyder at der bl.a. plantes flere træer, end der fælles. På den måde sikrer man, at der også i fremtiden er rigeligt med træflis til værket, ligesom de nyplantede træet, optager CO2 fra atmosfæren i vækstperioden.

Når værket er endeligt taget i drift, betyder det at Tønder Fjernvarme reducerer den årlige CO2 udledning med ca. 4000 ton. Det forventes at værket vil producere ca. 25.000 MWh pr. år. Det svarer ca. til 1/3 af Tønder fjernvarmes årlige varmeproduktion.

Peter Nørkjær er i fuld gang med at starte kedlen.

Nye alm. bestemmelser

Almindelige bestemmelser bliver opdateret pr. 1. januar 2022. De ny almindelige bestemmelser finder du her:

Referat fra generalforsamling 2021

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling 29 juni 2021   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021…

Bæredygtig biomasse animationsfilm fra Hede Danmark

Se tegnefilm om bæredygtig skovdrift og co2-optag herForfatter: Anne Eisenberg, Udgivet: 22-09-2020 11:00:00En ny animeret film skal gøre skovdrift og…

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme  

Afskrift bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl.…

Generalforsamling juni 2020

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære generalforsamling:   1. Valg af di…

Corona status for besøg og aftaler juni 2020

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger følges som anbefalet. Her kan du få de seneste nyheder og vejledninger om Coronavirus i…

Aflysning ordinær generalforsamling

Aflysning af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020. Som følge af krav og anvisninger til bekæmpelse af smitterisiko med Coronavirus, CO…

COVID-19

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger vil ikke påvirke din varmeforsyning i Tønder, men for at sikre forsyningssikkerheden in…

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære generalforsamling:   1. Valg af d…

Takster 2020

Takster 2020 Takstblad, gældende fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 Se de nye priser ved at vælge fanebladet Økonomi og herefter pris…

Falske SMS´er i omløb

Dansk Fjernvarme har sendt os følgende: Vi hører fra flere forsyninger, at jeres forbrugere modtager SMS'er fra 'Fjernvarmen' med link til betaling af…

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden: 1.) Valg af dirigent. 2.) Bestyrelsen fremlægger projektforslag for et flis varmeværk til godkendelse. 3.) Eventuelt Der var mødt 42 medlem…

Ekstraordinær generalforsamling april 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Dagsorden til den ekstraordinære generalforsam…

Afskrift af bestyrelsesprotokol marts 2019

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling marts 2019   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 k…

Generalforsamling marts 2019

Generalforsamling 2019 Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus   Dagsorden til den ordinære generalf…

Tønder Fjernvarme holder åbent på varmens dag 2019

Tønder Fjernvarme holder åbent på varmens dag Tønder Fjernvarmeselskab byder alle velkommen til en hyggelig og informativ dag på vore 2 centraler sønd…

Takster 2019

Takster 2019 Takstblad med anmeldte priser, gældende fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 Se de nye priser ved at vælge fanebladet Økon…

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Korrigeret prisstatistik

Forsyningstilsynet korrigerer august 2018-prisstatistik for fjernvarme

Afskrift af bestyrelsesprotokol

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære…

Takstblad for 2018

Takstblad for 2018 Takstblad med anmeldte priser, gældende fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018 Se de nye priser ved at vælge fanebladet…

Ny ekstraordinær generalforsamling

Ny ekstraordinær generalforsamling Tønder Fjernvarme afholdt ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 1. maj 2018. Forslag til nye vedtægter bl…

Ny ekstraordinær generalforsamling (1)

Ny ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00, på Tønder Fjernvarmeselska…

Ekstraordinær generalforsamling 17-04-2018

Ekstraordinær generalforsamling 17-04-2018 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2018 på Hotel Tønderhus R…

Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater

Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderåret, omlægningsperioden betyder at der bliver et kort r…

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling På Hotel Tønderhus Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 Dagsorden til den ekstraordinære generalfor…