Kontoret holder lukket onsdag den 5. juni.

Tilslutning i Tved er i gang.

De første forbrugere er blevet tilsluttet i Tved. Jydske-Vestkysten har lavet en artikel om emnet. Du kan læse artiklen her

Generalforsamling 2024

Der er afholdt generalforsamling Onsdag den 20. marts 2024. Afskrift fra protokollen kan læses her

Varmeprisen sættes ned i 2024

I løbet af 2023 har der været en faldende tendens i brændselspriser. Det er især pa elektricitet og naturgas at priserne er blevet lavere. Som pro...

Generalforsamling 2023

Der er afholdt general forsamling den 21. marts 2023. Afskrift af protokollen kan læses her Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstit...

Tilslutning til fjernvarme projekt er opnået.

I løbet af marts og april maned er der kommet en del flere tilmeldinger til fjernvarme projektet i Tved og den nordlige del af Ulriksalle. Vi er...

Referat fra generalforsamling 2022

Der er afholdt general forsamling den 22. marts 2022. Afskrift af protokollen kan læses her Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstit...

Referat fra generalforsamling 2021

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling 29 juni 2021   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 29. j...

Bæredygtig biomasse animationsfilm fra Hede Danmark

Se tegnefilm om bæredygtig skovdrift og co2-optag her Forfatter: Anne Eisenberg, Udgivet: 22-09-2020 11:00:00 En ny animeret film skal gøre skovdr...

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme  

Afskrift bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni...

Generalforsamling juni 2020

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 pa Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære generalforsamling:...

Corona status for besøg og aftaler juni 2020

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger følges som anbefalet. Her kan du fa de seneste nyheder og vejledninger om Coron...

Aflysning ordinær generalforsamling

Aflysning af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020. Som følge af krav og anvisninger til bekæmpelse af smitterisiko med Coronav...

COVID-19

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger vil ikke pavirke din varmeforsyning i Tønder, men for at sikre forsyningssikkerhe...

Generalforsamling 2020

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 19.30 pa Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære generalforsamling:...

Takster 2020

Takster 2020 Takstblad, gældende fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020 Se de nye priser ved at vælge fanebladet Økonomi og he...

Falske SMS´er i omløb

Dansk Fjernvarme har sendt os følgende: Vi hører fra flere forsyninger, at jeres forbrugere modtager SMS'er fra 'Fjernvarmen' med link til be...

Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden: 1.) Valg af dirigent. 2.) Bestyrelsen fremlægger projektforslag for et flis varmeværk til godkendelse. 3.) Eventuelt Der var mø...

Ekstraordinær generalforsamling april 2019

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling torsdag den 25. april 2019 kl. 19.30 pa Hotel Tønderhus Dagsorden til den ekstraordinære gener...

Afskrift af bestyrelsesprotokol marts 2019

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling marts 2019   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 19. mar...

Generalforsamling marts 2019

Generalforsamling 2019 Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 19. marts 2019 kl. 19.30 pa Hotel Tønderhus   Dagsorden til den ord...

Tønder Fjernvarme holder åbent på varmens dag 2019

Tønder Fjernvarme holder abent pa varmens dag Tønder Fjernvarmeselskab byder alle velkommen til en hyggelig og informativ dag pa vore 2 central...

Takster 2019

Takster 2019 Takstblad med anmeldte priser, gældende fra den 1. januar 2019 til den 31. december 2019 Se de nye priser ved at vælge fane...

Vores nye hjemmeside

Vi er glade for at præsentere vores nye hjemmeside, håber du finder det du leder efter. Og synes det er en god oplevelse.

Korrigeret prisstatistik

Forsyningstilsynet korrigerer august 2018-prisstatistik for fjernvarme

Afskrift af bestyrelsesprotokol

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Generalforsamling 2018

Generalforsamling 2018 Der afholdes ordinær generalforsamling tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.30 pa Hotel Tønderhus Dagsorden til d...

Takstblad for 2018

Takstblad for 2018 Takstblad med anmeldte priser, gældende fra den 1. juni 2018 til den 31. december 2018 Se de nye priser ved at vælge...

Ny ekstraordinær generalforsamling

Ny ekstraordinær generalforsamling Tønder Fjernvarme afholdt ny ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 1. maj 2018. Forslag til nye vedtæ...

Ny ekstraordinær generalforsamling (1)

Ny ekstraordinær generalforsamling Der indkaldes til ny ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00, pa Tønder Fjernvarm...

Ekstraordinær generalforsamling 17-04-2018

Ekstraordinær generalforsamling 17-04-2018 Referat fra den ekstraordinære generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2018 pa Hotel Tønder...

Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater

Ændrede tidspunkter for opkrævning aconto rater Fra 2019 skal din varmeregning følge kalenderaret, omlægningsperioden betyder at der bliver et...

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Pa Hotel Tønderhus Tirsdag den 17. april 2018 kl. 19.00 Dagsorden til den ekstraordinære...
//