BBR-oplysning

 

Som bygnings- eller boligejer er det dit ansvar, løbende at holde øje med at oplysninger i BBR er korrekte.

De oplysninger, som du har pligt til at indberette til BBR, samt hvornår de skal indberettes, kan du finde i BEK. nr. 1028 af 12. december 2002 om ejers pligt til at give oplysninger til Bygnings- og Boligregistret (BBR).

De oplysninger, der skal indberettes, er bl.a. oplysninger om:

  • Opførelsesår
  • Om- og tilbygningsår
  • Bebygget areal
  • Antal etager
  • Samlet boligareal
  • Samlet erhvervsareal
  • Areal af udnyttet tagetage
  • Areal af udestue
  • Tagdækningsmateriale
  • Energiforsyning.

Du skal f.eks. ikke indberette til BBR, hvis du udvider dit badeværelse eller får sat dit køkken i stand.

Kommunen har mulighed for at udstede en bøde på op til 5.000 kr., hvis der ikke er indberettet oplysninger til BBR rettidigt, eller der er opgivet urigtige oplysninger. Kommunen har ligeledes hjemmel til at foretage en udvendig besigtigelse og opmåling af en bygning, hvis der skulle være tvivl om oplysningernes rigtighed.

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har et overordnet ansvar for BBR og benytter jævnligt oplysninger fra andre kilder til kontrol af oplysninger i BBR.

På din BBR-meddelelse kan du se, hvilke oplysninger der er registreret på din ejendom. Du skal være opmærksom på, at oplysningerne på din BBR-meddelelse skal give udtryk for de faktiske forhold på din ejendom - også selvom de ikke nødvendigvis er lovlige.

Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte den kommune, hvori din ejendom er beliggende.

Benyt dette link og få flere oplysninger om BBR- data: http://www.bbr.dk

Hent oplysninger om din ejendom ved at benytte dette link: https://www.ois.dk

//