Her ses det for første gang, siden opførelse af flis anlægget, at der kommer vanddamp ud af skorstenen.

Flis kedlen startes op

Torsdag den 28. januar 2021 skete det!

For første gang siden opførelsen af vores nye flis værk, blev der for første gang fyret op i kedlen.

De næste par måneder, skal værket indreguleres, testes og afprøves af vores leverandør, Linka Energy A/S inden værket kan overleveres til Tønder fjernvarme. Den endelige overlevering af anlægget er planlagt til den 1. april 2021.

Det var formand for Tønder Fjernvarme, Peter Nørkjær der havde fornøjelsen af, at tænde op i kedlen. I Flisværket bliver der udelukkende anvendt bæredygtigt træ fra lokalområdet. Det er HedeDanmark der leverer flisen, og Tønder Fjernvarme har netop valgt HedeDanmark da de har en bæredygtig profil, der bl.a. betyder at der bl.a. plantes flere træer, end der fælles. På den måde sikrer man, at der også i fremtiden er rigeligt med træflis til værket, ligesom de nyplantede træet, optager CO2 fra atmosfæren i vækstperioden.

Når værket er endeligt taget i drift, betyder det at Tønder Fjernvarme reducerer den årlige CO2 udledning med ca. 4000 ton. Det forventes at værket vil producere ca. 25.000 MWh pr. år. Det svarer ca. til 1/3 af Tønder fjernvarmes årlige varmeproduktion.

Peter Nørkjær er i fuld gang med at starte kedlen.

Nye alm. bestemmelser

Almindelige bestemmelser bliver opdateret pr. 1. januar 2022. De ny almindelige bestemmelser finder du her:

Referat fra generalforsamling 2021

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling 29 juni 2021   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021…

Bæredygtig biomasse animationsfilm fra Hede Danmark

Se tegnefilm om bæredygtig skovdrift og co2-optag herForfatter: Anne Eisenberg, Udgivet: 22-09-2020 11:00:00En ny animeret film skal gøre skovdrift og…

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme

Forlig mellem Tønder Fjernvarmeselskab og Hartmann i sag om prisfastsættelse af fjernvarme  

Afskrift bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling juni 2020   Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl.…

Generalforsamling juni 2020

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 30. juni 2020 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus Dagsorden til den ordinære generalforsamling:   1. Valg af di…

Corona status for besøg og aftaler juni 2020

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger følges som anbefalet. Her kan du få de seneste nyheder og vejledninger om Coronavirus i…

Aflysning ordinær generalforsamling

Aflysning af ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020. Som følge af krav og anvisninger til bekæmpelse af smitterisiko med Coronavirus, CO…

COVID-19

Til vore forbrugere Regeringens retningslinjer og anbefalinger vil ikke påvirke din varmeforsyning i Tønder, men for at sikre forsyningssikkerheden in…