Hvad koster det at få fjernvarme?

 

Det koster 25.000 kr. (inkl. moms) at blive koblet på fjernvarmen for private boliger. (max. 15 meter stikledning. Ved længere stikledning henvises til takstbladet på vores hjemmeside) For den pris sørger vi for, at fjernvarmen kommer helt hen til dit hus, og vi genetablerer din indkørsel.

Det eneste, du skal investere i, er fjernvarmeanlægget, der skal afløse dit fyr. Det koster ca. det samme som at forny dit gasfyr. Kontakt din lokale VVSér hvis du ønsker tilbud.

For erhvervskunder henvises til takstbladet på vores hjemmeside.

 

 

 

//