Fordele ved fjernvarme

 

Fjernvarme er grøn varme

Tønder Fjernvarme er på vej mod en grøn omstilling, idet 60% af varmeproduktionen kommer fra flis og varmepumper.

Varmepumperne blev installeret i 2017. De sparer klimaet for ca. 4.000 tons CO2 pr år. Det nye flisanlæg, der tages i brug i 2021, vil reducere udledningen med 4.100 tons CO2 pr. år.  

Den totale CO2 besparelse pr år fra 2021 er altså 8.100 ton pr. år, hvilket svarer til at flyve 1.187 gange rundt om jorden – årligt.

Fjernvarme er billigere opvarmning

Fjernvarme fra Tønder Fjernvarme er blevet billigere og en miljørigtig måde at opvarme din bolig. Også i fremtiden forventes det, at fjernvarmen vil blive billigere.

Der er mange penge at spare fra start, og for alle vil fjernvarme været billigst over en årrække. Installation af fjernvarme er meget billigere end eksempelvis en varmepumpe. Desuden er levetiden på en fjernvarmeunit betydelig længere end på andre varmeinstallationer, og den kræver minimal vedligeholdelse.

Fjernvarmen er et fælles varmesystem. Og de kollektive værker kan udnytte energikilderne langt mere effektivt end mindre private anlæg. Forbrugerne deles om udgifterne til drift, vedligehold og udvikling. Desuden må ingen tjene på fjernvarmen – økonomien skal blot hænge sammen.

Du kan ikke høre eller lugte fjernvarmen

Med fjernvarme i huset bliver fyret erstattet af en lille, fuldautomatisk fjernvarmeunit på væggen. Herfra strømmer varmen ud til husets radiatorer, gulvvarmeanlæg og varme haner. En fjernvarmeunit er helt lydløs, afgiver hverken lugte eller damp, og er fuldt isoleret.

 

Læs mere om fjernvarmen

//