Vision og Mission

Her beskrives mål og strategi for Tønder Fjernvarmeselskab

Mål

At sikre Tønder by miljørigtig fjernvarme med respekt for den aktuelle lovgivning på området.

At sikre tilsluttede aftagere konkurrencedygtige priser.

At sikre produktion af varme med moderne og effektive anlæg.

At udvide til nye forsyningsområder når det er muligt.

At udvide uden for bygrænsen hvis der er økonomi i det.

At benytte lokale leverandører hvor det er muligt.

 

Strategi

At udnytte eksisterende anlæg og udbygge med nye anlæg i takt med behov.

At vælge den mest moderne og velegnede teknologi, der er til rådighed.

At vælge fremtidsorienteret teknologi med henblik på bedst mulig effektivitet og økonomi.

At være en attraktiv arbejdsplads.

At have en velfungerende bestyrelse og ledelse.

At være åben over for samarbejde med andre værker, lokale samarbejdspartnere og andre interessenter.

At orientere løbende via hjemmeside, ved arrangementer og ved møder som f.eks. generalforsamlingen.

At gøre vore brugere til ambassadører for Fjernvarmen.

At være proaktiv i nye samarbejdsmuligheder (som f.eks. levering af køling til lokal industrivirksomhed).

At vedligeholde et godt samarbejde med lokale, regionale og landsdækkende myndigheder.

//