Spids- og reservelastcentral Energivej 2

 

Spids- og reservelast central opført i 2016.

Denne central har erstattet de 2 ældste gasfyrede men oprindeligt oliefyrede kedler på Østergade fra henholdsvis1981 og 1984.

Etableringen af denne nye kedel vil sikre forsyningssikkerheden samt reducere udledningen af emissioner, alene pga. kedlens nyere konstruktion, sammenlignet med de eksisterende kedler.

Etablering af akkumuleringstanken vil forøge forsyningssikkerheden samt reducere miljøbelastningen i form af reduktion af spidsbelastningsbehovet og dermed opstart af kedler med dårligere virkningsgrad. Tanken rummer 4.400 m³ vand.

//