Gasmotordrevet varmepumpeanlæg

 

Tønder Fjernvarme etablerer to naturgasfyrede varmepumper til produktion af fjernvarmevand til Tønder Fjernvarme og proceskølevand til HYDRO Extrusion Denmark A S. 

Anlægget er opbygget med to standardunits a 500 kW akseleffekt hver med lavtryks- og højtrykskompressor for ammoniak samt generator for egenproduktion af el til fordamper-ventilatorer m.v. 

Endvidere er anlæggene udstyret med elmotorer, således at de på et senere tidspunkt kan drives af strøm, når prisen er rigtig i forhold til naturgassen. Det betinger dog, at elafgiften og tariffer ændres betydeligt. 

Den primære varmekilde er udeluften, suppleret med kølingen af proceskølevandet. Den årlige varmeproduktion fra anlægget er beregnet til 36.000 MWh ved et naturgasforbrug på ca. 16.500 MWh svarende til 1,5 mio.Nm3. 

Denne årsproduktion svarer til over 3% af Tønder Fjernvarmes årlige produktionsbehov.

Følg etablering af energicentralen her.

 

 

//