Aug/sep 2021: El kedel

Bestyrelsen har besluttet at investere i en 15 MW el kedel. El kedlen installeres på Energivej, hvor den skal levere varme til akkumuleringstanken, hvorfra der kan pumpes varme ud til byen. El-kedlen skal primært anvendes, når el priserne er lave, hvilket de oftest er når der er meget vind, og vindmøllerne producerer mere elektricitet end el nettet kan absorbere. El-kedlen skal primært være med til at udkonkurrere de naturgas fyrede kedler.

//