Prisstigning på vej

14. september 2022

Energikrisen ser ud til at fortsætte vinteren over.

Stort set alle energiformer har gennem den seneste tid oplevet store prisstigninger. I fjernvarmen anvender vi flere forskellige produktions former hvor vi bl.a. anvender: gas, El og træflis.

Det seneste års tid, og ikke mindst siden krigen startede i Ukraine, har specielt gas og el oplevet en nærmest eksplosiv stigning.

Fjernvarme skal altid produceres på den billigste produktionsform, men nu hvor vinteren nærmer sig, betyder det naturligvis at forbruget stiger. Når forbruget stiger bliver vi også tvunget til, i perioder at producere varmen på de dyreste enheder, og dette påvirker dermed prisen. Med de nuværende priser på energi, er vi derfor nødt til at varsle en prisstigning, på op til 60% pr. 1. januar 2023.

Det betyder at et standardhus på 130 m2, med et standardforbrug på 18,1 MWh der i dag koster 15350 kr. om året at varme op, pr. 1. januar 2023 koster 24562,50 kr. om året at varme op, hvilket svarer til en stigning på 60%

For en standard lejlighed på 75 m2, med et standard forbrug på 15 MWh der i dag koster 11968,75 kr. om året at varme op, vil det pr. 1. januar 2023 koste 19562,50 kr. om året at varme lejligheden op.

Med den varslede prisstigning på 60% bliver prisen pr. 1. januar 2023 (alle priser inkl. moms):

Forbrugsbidrag: 1125 kr/MWh

Effektbidrag:      27,50 kr/m2

Abonnement pr måler:     625 kr.

Til trods for denne varslede stigning på op til 60% som ganske vist er betragtelig, er det stadigvæk billigere at varme huset op med fjernvarme, end f.eks. naturgas.