Referat fra generalforsamling 2021

30. juni 2021

Afskrift af bestyrelsesprotokol generalforsamling 29 juni 2021

 

Tønder Fjernvarmeselskab afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 kl. 19.30 på Hotel Tønderhus

Afskrift af bestyrelsesprotokol kan hentes her

 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig:

Peter Nørkjær formand

Ole S. Andersen næstformand

Inger-Lis Andresen bestyrelsesmedlem

Gert Christiansen bestyrelsesmedlem

Niels C. Høyer bestyrelsesmedlem

 

Suppleanter:

1. suppleant Werner Leonhardt

2. suppleant Susanne Nørskov Jordt

//