Referat fra generalforsamling 2022

23. marts 2022

Der er afholdt general forsamling den 22. marts 2022.

Afskrift af protokollen kan læses her

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig.


Formand Ole S. Andersen

Næstformand Niels C. Høyer

øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Inger-Lis Andresen
Gert Christiansen
Caja Vallentin Nielsen
1. suppleant: Susanne Jordt
2. suppleant Jørgen Kristensen

//