Varmechecken er udbetalt

15. august 2022

Onsdag d. 10. august 2022 blev varmechecken udbetalt til alle de fjernvarmeforbrugere i Tønder Fjernvarme, der opfylder betingelserne. Tønder Fjernvarme er lige akkurat med i puljen, da 65,9 % af fjernvarmen i 2021, blev produceret på naturgas. Grænsen for at komme med i puljen ligger på 65 % naturgas forbrug.

Varmechecken er på 6.000 kr., og udbetales automatisk til den ældste i husstandens NemKonto, hvis man er berettiget. Det er altså ikke noget man skal søge om eller dokumentere at være berettiget til. Udbetalingen sker på baggrund af samkøring af en række forskellige registre. 

Tønder Fjernvarme har ikke noget at gøre med tilskuddet eller udbetalingen, og kan derfor ikke hjælpe med at besvare eventuelle spørgsmål. I stedet anbefaler vi at man kontakter Borgerservice eller søger efter oplysninger på nettet. Man kan blandt andet læse mere på:

https://www.varmecheck.dk/

https://ens.dk/presse/varmechecken-er-blevet-udbetalt